De brief van Bram

Maurits & Izaak de Leeuw Enschede

De brief brengt mij in verrukking. Ik heb vrijwel geen geschreven bronnen. Dagboeken? Brieven? Als ze er al waren zijn ze verloren gegaan. Slechts enkele briefkaarten, handgeschreven aan de vooravond van, tijdens of net na deportatie. En nu een … → →

Beelden van Hannie ten Brink

Hannie ten Brink
1936 - 1942

      Voorjaar 1942. Hannie met een lammetje op haar ene arm, aan de andere haar kleine zusje. Een hele grote strik in het haar. Hannie is bijna zes jaar, Lida anderhalf. Hannie heeft al veel meegemaakt. Acht maanden … → →

In de navel van het heelal

Almelo, 1934
foto Yad Vashem, Jerusalem

Familieleden in Joodse organisaties De Joodse Gemeente (kille) was – en is nog steeds – de organisatievorm van de plaatselijke Joodse bevolking. Hartog Beem noemde in zijn Verdwenen Mediene de kille voor het betalende lid ervan (de balboos) ‘de … → →

De beestensnijder van Oldenzaal

Leizer Melamed, pastel portrait by Marcelle Hooglandt, 2013

Leizer Melamed was 32 jaar oud toen de “Israëlietische Gemeente” van Oldenzaal hem in 1903 aanstelde als “Koster” en “Sjocheit”. Naast rabbijn Frank (in 1905 opgevolgd door Marcus Klein) had hij twee van de belangrijkste functies in de Joodse … → →

Pesterij en intimidatie

Veenhuizen slaapkooi

bij hoge uitzondering, een politieke stellingname Onder deze kop heeft NRC-Handelsblad (26 april) een afdoende argumentatie gegeven tegen het wetsvoorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. De PvdA heeft sindsdien ook stelling … → →

Ö of œ, d of dt?

Akte van naamsaanneming 1846

De familienaam Löwenhardt sinds 1840 Onze familienaam komt in Nederland weinig voor. Bij de volkstelling van 1947 waren er zes naamdragers: drie personen in Gelderland, twee in Overijssel en één in Amsterdam. ((De twaalfde Nederlandse volkstelling … → →